Çevre Politikamız

  • Evsel atıkların kontrolünün yanı sıra dönüşüm atıklarının ayrıştırılarak lisanslı firmalara teslim edilmesi ile geri dönüşümüne katkı sağlamak, (Atık yağlar, biodizel kullanım için Çevre ve Orman Bakanlığı lisansli Kolza firmasına verilir.) (Kağıt, karton, cam ve tenekeler gıdalardan ayrı biriktirilir, belediyenin geri dönüşüm departmanına teslim edilir.) (Araç aküleri, üretici firmaya gönderilerek, imha ettirilir.) (Piller, atık pil kutularına konarak, TAP firmasına teslim edilir.) (Florasan ve kartuş atıkları diğer atıklardan ayrı şekilde depolanır, geri dönüşüm firmalarına teslim edilir.)
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve sistemin devamlılığını sağlayarak sürekli iyileştirmek,

Çevre Politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yemek sektöründe faaliyet gösteren firmamızın;

  • Proses koşullarının ortaya koyduğu çevre boyutlarının çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek etkilerini en aza indirmek.
  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak için çevre ve ilgili kanun ve mevzuatlar ile yasal şartlar doğrultusunda gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmek.
  • Enerji, su, yakıt ve doğal kaynak kullanımında tasarruf yöntemleri uygulamak,
  • Şirket içi eğitimler vererek, çalışanlarımıza Avrupa standardında çevre bilinci kazandırmak,
  • Üretimde, serviste, temizlik ve ilaçlamada “Çevre Dostu” ürünler kullanmak. (Tedarikçi firmadan temin edilen deterjanlar doğada % 80 parçalanır.)